EHBO tips en nieuws

Oud en nieuw!

Vandaag las ik een nieuwsbericht dat mij direct terugnam naar mijn oude werkomgeving; kinderen kennis laten maken met techniek. Dit combineert mooi met mijn nieuwe werkomgeving, EHBO instructeur bij het Rode Kruis.

Als activiteitenbegeleider voor o.a. de Vakkanjers, heb ik 8 jaar voor de groep gestaan. Kinderen van 8 tot 18 jaar kwamen in ons technieklokaal om kennis te maken met technische beroepen. Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen in contact komen met deze beroepen, zoals vroeger toen het ambachtelijke werk zoals dat van timmerman of loodgieter doorgegeven werd van generatie op generatie. Nu sta ik al weer enkele jaren als instructeur voor de groep om mensen vaardigheden aan te leren in de hulpverlening: wat te doen bij een ongeval of als iemand onwel wordt? Ik heb ervoor gekozen om les te geven met materiaal van het Rode Kruis, bekend van hulp bij noodsituaties in Nederland en bij rampen en conflicten wereldwijd.

Voor deze hulp heeft het Rode Kruis door het hele land noodhulpteams opgezet. Ieder team heeft hulpmiddelen tot zijn beschikking om snel ter plekke hulp te kunnen verlenen. Hiervoor hebben zij ook een bus om dit materiaal te vervoeren. Het nieuwsbericht omschreef het project waarin de Vakkanjers het Rode Kruis gaan helpen met de inrichting van deze bussen! “Bedenk en bouw een compleet reddingsstation dat in de bussen van de noodhulpteams van het Rode Kruis past.”  Zo luidt de opdracht voor leerlingen die verspreid over het land meedoen aan Vakkanjer Pioneer, het onderdeel van het Vakkanjer-programma voor de bovenbouw van het vmbo.

Een heel toepasselijk verhaal; in deze tijd van de jaarwisseling komt in dit artikel mijn oude werk als begeleider in techniekonderwijs samen met mijn nieuwe werkomgeving bij het Rode Kruis. Ook in 2017 hoop ik weer veel cursisten op te kunnen leiden tot hulpverlener en misschien maak ik hen enthousiast voor het noodhulpteam door te vertellen over het, door de Vakkanjers gemaakte, reddingsstation.

Delen